Dj Namteh Ô??

prywatnie Pawe?? Hetman, to od kilku lat jeden z najlepszych DJÔ????w w Polsce. Mistrz Polski Dee JayÔ????w, Mistrz Polski Pla??owych Prezenter??w Dyskotek, to tylko niekt??re z wielu tytu????w zdobytych podczas zawod??w DJÔ??skich. Artysta mia?? kilkakrotnie okazj─? wyst─?powa─? przed kilkudziesi─?ciotysi─?czn─? publiczno??ci─?, jak cho─?by podczas WOW! NIGHT Ô?? najwi─?kszego klubowego Sylwestra w Europie na krakowskim Rynku G????wnym, czy te?? podczas mi─?dzynarodowego festiwalu Pyromachina na krakowskich b??oniach. Gra?? z najlepszymi i najbardziej znanymi Ô?? przyk??adem mo??e by─? gwiazda ??wiatowego formatu Ô?? Kelis.

Zaczyna?? w wieku 16 lat, stawiaj─?c pierwsze kroki za konsolet─?. Uczy?? si─? od najlepszych Ô?? tych, kt??rzy bawili publiczno??─? jeszcze w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Zwiedzi?? praktycznie ca??─? Polsk─?, daj─?c klubowiczom dawk─? pozytywnej, wybuchowej muzycznej energii. Wyst─?powa?? tak??e za granic─?, m.in. na S??owacji i w Niemczech.

DJ Namteh to osoba z ukszta??towanymi przekonaniami muzycznymi: gra to, co mu si─? podoba i uwa??a, ??e zainspiruje ludzi w klubie! Po prostu gra dobra muzyk─? i za to w??a??nie jest ceniony. Preferuje d??wi─?ki, przy kt??rych nie mo??na sta─? oboj─?tnie. Kocha house w wielu odmianach (pumping, vocal, latino, electro, ...), jednak nie ogranicza si─? do jednego stylu muzycznego i cz─?sto eksperymentuje, mieszaj─?c klimaty tak, by jego sety by??y wyj─?tkowymi prze??yciami dla niego i klubowicz??w. Cz─?sto jego wyst─?pom towarzysz─? pokazy pirotechniczne oraz innego rodzaju atrakcje Ô?? niespodzianki, co daj─? jeszcze wi─?cej przyjemno??ci, a ca??o??─? wydarzenia muzycznego pozostawia wiele niezapomnianych wra??e??.

Od wielu lat w swoim rodzinnym mie??cie Ô?? Krakowie czaruje muzycznie student??w w najwi─?kszym klubie miasta Ô?? Klubie STUDIO. W swojej karierze by?? rezydentem klubu Moderna w D─?bicy a w roku 2012 by?? odpowiedzialny za rozw??j klubu Energy 2000 w Katowicach. Jest zapraszany do klub??w w Polsce i poza jej granicami, nios─?c ludziom odpr─???enie i u??miech podczas niezapomnianych muzycznych show jakie prezentuje!

Zatem wniosek jest prosty: warto si─? wybra─? do klubu, w kt??rym mo??na spotka─? DJÔ??a NAMTEHÔ??a!

PL EN
2012
[item] [/item] [item] [/item]
2011
[item] [/item] [item] [/item]
2010
[item] [/item] [item] [/item]
2009
[item] [/item] [item] [/item] [item] [/item]
2008
[item] [/item] [item] [/item] [item] [/item]
2007
[item] [/item]
[item] [/item] [item] [/item]
2006
[item] [/item]
PL EN